Code of Conduct

KØBENHAVNS FÆGTEKLUBs

Etik, regler og værdisæt

revideret 26 november 2017

KØBENHAVNS FÆGTEKLUB ønsker gennem sine aktiviteter at udvikle klubben og dens medlemmer i en positiv retning. Alle i klubben behandler hinanden pænt. Vær altid positiv og hjælpsom over for nye medlemmer og lær dem den ånd, der hersker i klubben, som det allerførste.

§ 1 GENERELT:
Fægteklubben respekterer og forskelsbehandler ikke andre personer grundet køn, seksuel orientering, hudfarve, etniske, nationale, religiøse eller politiske tilhørsforhold. Dette skal efterleves af alle klubbens medlemmer, supportere, ledere og trænere.

Træn og kæmp med hinanden på en måde, hvor respekten for din træningskammerats niveau er tydelig. Afstem altid niveauet, så alle får en god oplevelse.

Bliv aldrig vred på dine træningskammerater over et nederlag. Grundlaget for den store sejr er tusindevis af nederlag i træningslokalet, og at du dermed lige fået en gratis lektion.

§ 2 TRÆNING I KLUBBEN:
Alle der træner i KØBENHAVNS FÆGTEKLUB følger klubbens Code of Conduct.. Ved at blive medlem i klubben accepterer du, at:

1. ikke bringe klubben i miskredit
2. overholde,de af DIF og DFF regler om sportslig forening og regler – herunder sikkerhedsregler – for fægtning
3. rapportere til en træner eventuelle kendte medicinske forhold, som kan påvirke din evne til at deltage i enhver klubaktivitet.
4. undgå enhver handling, der kan bringe andre klubmedlemmer i fare og gøre en træner opmærksom på eventuelle handlinger, der kan true et andet medlem af klubben.
5. opføre sig som en sportsmand, både til træning og konkurrencer, og acceptere beslutninger fra embedsmænd og dommere.
6. Enhver form for mobning (verbal eller fysisk) er uacceptabel.
7. Støtte og tilskynde til god sportslig praksis ved at overholde regler og respektere træner, dommere eller andres beslutninger.
8. Opmuntre og støtte medlemmer med træning, deltagelse i fællesskabet og konkurrence.
9. Kommuniker åbent og frit med klubbens medlemmer og bestyrelse. Din mening er værdsat.

Hvis du træner i klubben, forventer vi, at du betaler for det. Alle betalinger går til at dække driften af klubben, udstyr og at sikre fællesskabet. Overtrædelse af disse regler kan resultere i bortvisning fra klubben

§ 3 FORÆLDRE:
KØBENHAVNS FÆGTEKLUB værdsætter forældrenes støtte og engagement i deres barns/børns sport og i klubbens aktiviteter. Uden forældrenes støtte ville klubben næppe kunne eksistere. I forældres engagement bør følgende ”10 bud” respekteres:

1. Fægtning skal være sjovt for ALLE – både på pisten og uden for.
2. Mød gerne op til træning og kamp – hvis dit barn ønsker det.
3. Giv opmuntringer til ALLE – ikke kun dit barn.
4. Bak op om arbejdet i klubben – det bliver værdsat, også af dit barn.
5. Dommeren er en vejleder, der skal hjælpe børnene – kritisér ikke hendes/hans afgørelser.
6. Fægtning er også en holdsport – holdkammeraterne er IKKE ligeglade om dit barn kommer eller bliver væk.
7. Respektér trænerens beslutninger – vær derfor positiv og støttende.
8. Giv opmuntringer i medgang og modgang – giv ikke kritik.
9. Spørg om kampen var god og sjov – ikke kun om resultatet og antallet af touches.
10. Det er dit barn der fægter – IKKE dig.

§ 4 UDSTYR:
Klubben og andre kan låne dig udstyr i den første tid. Hvis det går i stykker under udlånet (knækket klinge, dårlig kropsledning etc.) afleverer du det tilbage med seddel om defekt og naturligvis er du rede til at betale for reparation. Det har du indvilget i ved din indmeldelse.

§ 5 ALKOHOL mv.:
Indtagelse af alkohol eller andre euforiserende stoffer FØR og UNDER træning og/eller konkurrence accepteres ikke. KØBENHAVNS FÆGTEKLUB forventer, at alle der repræsenterer klubben i forskellige sammenhænge optræder sobert, ædru og værdigt. I festlige sammenhænge kan der – med bestyrelsens godkendelse – serveres alkohol til voksne medlemmer.

§ 6 SOCIALE MEDIER:
KØBENHAVNS FÆGTEKLUB anvender de elektroniske sociale medier i det omfang, at det fremmer og understøtter klubbens virke. Klubbens medlemmer opfordres til at anvende disse medier, idet følgende regler skal respekteres:

1. Det er ABSOLUT FORBUDT at tage billeder eller videoer i omklædningsrum.
2. Som privatperson på de sociale medier må KØBENHAVNS FÆGTEKLUBS LOGO ikke anvendes. Det er dog acceptabelt, som en del af et større billede.
3. Portrætfotos bringes kun på klubbens medier, hvis den portrætterede (eller værge) har givet tilladelse.
4. Situationsbilleder kan anvendes af klubben, hvis de er taget i det offentlige rum og har direkte relation til klubbens aktiviteter. Der er her tale om eksempelvis billeder/video af fægtekampe, præmieoverrækkelser, gruppebilleder af hold mv.
5. Klubben respekterer COPYRIGHTS og husker referencer til kilder fordi en tekst bliver mere troværdig og brugbar af gode kildehenvisninger.
6. Klubben bestræber sig på at udtrykke sig med omtanke og formulere sig på en konstruktiv måde. God debatskik skal overholdes, hvilket vil sige at klubben ikke anvender nedsættende bemærkninger og injurier, grov slang og latrinære udtryk, racisme og sexisme. Klubben forventer, at dens medlemmer overholder samme etik på deres private medier.

§ 7 KOMMUNIKATION:
KØBENHAVNS FÆGTEKLUBs bestyrelse bestræber sig på en åben og rettidig kommunikation. Bestyrelsesmedlemmer og trænere kan kontaktes – oplysninger på hjemmeside (fencingacademy.dk) – samt ved træning. Samtale, E-mail, FaceBook, handouts, opslag samt hjemmeside er de foretrukne kommunikationsmidler. Check derfor disse medier regelmæssigt. Medlemmers og andre kontaktpersoners adresse, telefonnummer samt E-mail behandles fortroligt og vil ikke blive videregivet uden tilladelse fra den pågældende.

Underskrevet af bestyrelsen