PERSONDATA

KØBENHAVNS FÆGTEKLUB er underlagt DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN, der i 11 kapitler og 99 artikler beskriver, hvorledes en forening skal håndtere persondata.

KØBENHAVNS FÆGTEKLUBs ”Code og Conduct” beskriver flere af de forhold, som skal efterleves for at beskytte privatlivets fred, samt hvordan klubben agerer i forhold til registrering og de elektroniske medier.

For at sikre en fair behandling af data om det enkelte medlem betyder PERSONDATAFORORDNINGEN, at bestyrelsen;
• kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede, legitime interesser som navn, adresse, telefonnummer, og e-mailadresse.
• kun anvender oplysninger, der er relevante og nødvendige i forbindelse med træneransættelse, medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, orientering om planlægning, gennemførelse og opfølgning af foreningens aktiviteter
• ikke indhenter og opbevarer yderligere personoplysninger
• ikke videregiver persondata til tredje part
• sletter oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige og senest ét år efter en udmeldelse af foreningen.

Den til enhver tid fungerende formand og kasserer er foreningens dataansvarlige.

Bestyrelsen august 2018